Öppet måndag – fredag 9.30 – 18.00

Syn- & ögonhälsoundersökning

Synundersökning utföres alltid av legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och examen i arbetsmedicin.

Ögonhälsoundersökning

Genom ögonhälsoundersökning får vi en komplett bild av hur dina ögon mår. I undersökningen ingår ögonbottenfotografering, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Bilderna granskas alltid av en ögonläkare. Syftet är att upptäcka eventuella ögonsjukdomar eller åldersförändringar i ögat på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt.

Vår Ögonhälsoundersökning består av

  • Genomgång av anames/patienthistorik.
  • Synundersökning – upptäcker begynnande katarakt (grå starr) och pågående synförändringar.
  • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom (grön starr).
  • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis glukom (grön starr).
  • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati)

Välkommen!