Öppet måndag – fredag 9.30 – 18.00

Synundersökning i Kristianstad

Syn- & ögonhälsoundersökning

Varmt välkommen Juhlins Optik i Bromölla, med närhet till både Sölvesborg och Kristianstad! Sedan 1939 har vi hjälpt människor med deras syn. Synundersökning utföres alltid av legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och examen i arbetsmedicin.

Ögonhälsoundersökning

Genom ögonhälsoundersökning får vi en komplett bild av hur dina ögon mår. I undersökningen ingår ögonbottenfotografering, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Bilderna granskas alltid av en ögonläkare. Syftet är att upptäcka eventuella ögonsjukdomar eller åldersförändringar i ögat på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt.

Vår Ögonhälsoundersökning består av

  • Genomgång av anames/patienthistorik.
  • Synundersökning – upptäcker begynnande katarakt (grå starr) och pågående synförändringar.
  • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom (grön starr).
  • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis glukom (grön starr).
  • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati)

Synundersökning

Vi har alltid haft som mål att utgå ifrån varje individs unika förutsättningar, behov och önskemål. En signifikant del i att hjälpa människor med deras ögon och syn är att utföra en grundlig synundersökning, vilket vi självklart erbjuder i vår butik. En synundersökning ger en nödvändig grund att utgå ifrån när det kommer till att åtgärda eventuella synfel. Vi strävar efter en god ögonhälsa med varje kund och en synundersökning är grunden till detta. Några av de vanligaste tecknen på att en synundersökning skulle vara nödvändig är att man upplever en oskarp syn och i en del fall kan även trötta och/eller grusiga ögon och huvudvärk vara närvarande. Vi hjälper dig gärna från start till mål, varmt välkommen att kontakta eller besöka oss redan idag.

Välkommen!