Glas

Välkommen till framtiden!
Tack vare vår nya mätinstrumentering kan vi göra världens mest avancerade progressiva glas, Varilux X.
Glasen slipas på extremt många punkter, och med hänsyn taget till vilken båge du valt och hur den sitter på dig.

MVH
Juhlins optik