Personal

Pär Juhlin

Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet.
Godkänd examen i arbetsmedicin.

Catti Bertilsson

Optikerassistent

Sophie Nielsen

Optikerassistent