Synundersökning

Synundersökning utföres alltid av legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och examen i arbetsmedicin.

Ögonhälsoundersökning

Genom ögonhälsoundersökning får vi en komplett bild av hur dina ögon mår. I undersökningen ingår ögonbottenfotografering, synfältmätning samt ögontrycksmätning. Bilderna granskas alltid av en ögonläkare. Syftet är att upptäcka eventuella ögonsjukdomar eller åldersförändringar i ögat på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt.

Vår Ögonhälsoundersökning består av

  • Genomgång av anames/patienthistorik.
  • Synundersökning - upptäcker begynnande katarakt (grå starr) och pågående synförändringar.
  • Ögontrycksmätning - indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom (grön starr).
  • Synfältsmätning - uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis glukom (grön starr).
  • Ögonbottenfotografering - möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati)
Välkommen!

Captive8

Se fina animerade filmer som förklarar synfel, ögonsjukdomar, hantering av kontaktlinser mm på Captive8. Besök Captive8 här »